Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ ba - 27/10/2015 20:56
Các đại biểu Trung ương và Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội Các đại biểu Trung ương và Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội

Sáng 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

 

Các đại biểu Trung ương và Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng; Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các bộ, ngành Trung ương: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra TƯ; Đinh Văn Cương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Doãn Khánh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu I, tỉnh Khánh Hòa. Đến dự Đại hội có các vị Lão thành cách mạnh, Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 343 đại biểu chính thức đại diện cho trên 84 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Bước vào thời kỳ mới, cùng với cả nuớc, Thái Nguyên đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, nhưng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức với tinh thần cách mạng tiến công, đưa tỉnh ta vững bước tiến lên, đó là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Do đó, tại Đại hội, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng đã đề ra.

 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010-2015, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao, đứng ở tốp đầu của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Tình hình thu ngân sách Nhà nước, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng trưởng mạnh; nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị được tăng cường đầu tư, nhất là về hạ tầng giao thông; hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện đáng kể; hạ tầng thuỷ lợi và công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư đảm bảo. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng.

Báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích nguyên nhân và đưa ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng.

 

Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

 

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành trong cả nhiệm kỳ.

 

.

 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015:


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,1% (mục tiêu đề ra từ 12-13%).


- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm 70,8% (mục tiêu đề ra từ 20% trở lên)


- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 182% (mục tiêu 20%)


- GDP bình quân đầu người đến 2015 đạt 46,4 triệu đồng (mục tiêu 45 triệu đồng)


- Thu ngân sách tăng bình quân 27,2% (mục tiêu là 20%)


- Giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm đạt 23,3 nghìn người (mục tiêu 15 nghìn người)


- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2015 đạt 29,4% (mục tiêu 20%)


- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 2,7% (mục tiêu là 2%)


- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 85,3% (mục tiêu 80%)...

 

.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được ở nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo; quá trình chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và tìm ra một số khâu đột phá phát triển, nên đã tạo được bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Sau khi đề nghị Đại hội thẳng thắn nhìn nhận đúng mức đối với những mặt còn hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục, đồng chí Tô Huy Rứa đã gợi ý, nhấn mạnh một số vấn đề để các đại biểu thảo luận và ra Nghị quyết Đại hội, đó là: Đảng bộ cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước tiến bộ mới trong phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng việc liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo nguồn thu ngân sách lớn, thu hút nhiều lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; tiến hành tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Đồng chí cũng lưu ý, Đảng bộ cần đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phải căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ để xác định mục tiêu, nội dung xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên...

Kết thúc phiên họp buổi sáng, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

 

.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:


1, Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm.


2, Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp và xây dựng 53%, Dịch vụ 36%, Nông - lâm - thủy sản 11%.


3, Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm.


4, Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm.


5, Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm; trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 20%/năm trở lên.


6, Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối (không bao gồm thu cấp quyền sử dụng đất) tăng bình quân 16%/năm.


7, Thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, (tương đương 3.300 USD).


8, Đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới (Có 80% trở lên số đơn vị cấp huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới).


9, Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; phấn đấu đến năm 2020 có 80% số trường đạt chuẩn Quốc gia; 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú.


10, Có 90% trở lên gia đình văn hóa; 70% làng, xóm, tổ dân phố văn hoá, 90% trở lên cơ quan đạt chuẩn văn hóa.


11, Có 80% số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10%.


12, Hằng năm tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70%.


13, Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên (theo chuẩn mới).


14, Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 50%; có 95% người dân ở nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.


 15, Hằng năm, kết nạp đảng viên tăng 4% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; trên 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

.

 

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận các nội dung theo chương trình và tiến hành các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã nghe một số báo cáo tham luận của đại diện các Đảng bộ gồm: Tham luận của Đảng bộ T.X Phổ Yên về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú, góp phần thu hút đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tham luận của Đảng bộ huyện Định Hóa về đẩy mạnh một số giải pháp nâng cao đời sống nhân dân vùng ATK Định Hóa; tham luận của Đảng bộ Quân sự tỉnh về giải pháp chủ yếu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; tham luận của Ủy ban MTTQ tỉnh về giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; tham luận của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí.

Cuối buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã triệu tập Hội nghị phiên thứ 1, tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí; bầu các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 28-10, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường theo nội dung, chương trình đề ra; tiến hành công bố kết quả phiên họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; ra mắt Ban Chấp hành khóa mới; biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Sơn - Thế Hà

Nguồn tin: baothainguyen.org.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Du lịch Thái Nguyên những điều cần khám phá.

    Thái Nguyên là một tỉnh trung du Bắc bộ, với diện tích tự nhiên 3.562,82 km2, tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực Việt Bắc nói riêng và vùng trung du miền núi Đông bắc nói chung. Tỉnh Thái Nguyên cũng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội giữa...

Thăm dò ý kiến

Điểm du lịch nào của Thái Nguyên bạn thích nhất

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 28
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 27
 
  •   Hôm nay 3,478
  •   Tháng hiện tại 61,947
  •   Tổng lượt truy cập 5,732,246
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
1 0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
1 (0208) 3656 825
Hỗ trợ 24/24 h
Hỗ trợ 24/24 h Phó Giám đốc TT TTXTDL: Phạm Trần Trung Nghĩa
1 0917 301 181
Cẩm nang du lịch Thái Nguyên
Cơ sở dữ liệu Hướng dẫn viên
Kênh hình ảnh Du lịch Việt
Tổng cục Du lịch Việt Nam
Tạp Chí Du lịch Việt Nam
Fanpage Du lịch Việt Nam
Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL Thái Nguyên
Ấn phẩm Trà Việt
portal Thái Nguyên
Công Báo tỉnh Thái Nguyên
Tạp chí Trà Việt, số Đặc biệt

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2018

          Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 7 tỉnh trong Cụm thi đua miền núi phía Bắc. Đây là một trong những hoạt động thường niên được tỉnh Thái...

Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi