Kế hoạch Tổ chức khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2016

Thứ tư - 20/04/2016 14:08

(Trích Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, những tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến với du khách trong cả nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển; xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 354/TTr-SVHTTDL, ngày 28/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, những tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến với du khách trong cả nước;

Tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết hợp tác phát triển xây dựng các tour tuyến khai thác, phát huy các sản  phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế;

Nâng cao nhận thức của người dân về vị trí vai trò, tàm quan trọng của phát triển du lịch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động tại Lễ khai mạc mùa du lịch năm 2016 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG

1. Thời gian: 02 ngày, từ 25/4/2016 đến ngày 26/4/2016.

2. Địa điểm: Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung: Gồm chương trình Khai mạc và 02 hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

3.1. Chương trình khai mạc Mùa du lịch

* Chủ đề: “Thái Nguyên điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng – văn hóa tâm linh”.

* Thời gian: 20h00’ ngày 25 tháng 4 năm 2016.

* Địa điểm: Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza, Khu du lịch Hồ Núi Cốc.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

* Nội dung chương trình:

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;

- Lãnh đạo tỉnh phát biểu và đánh trống khai mạc;

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Tổng cục Du lịch);

- Chương trình nghệ thuật và giao lưu văn hóa Trà.

3.2. Hoạt động hưởng ứng

* Tổ chức các gian trưng bày, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch Thái Nguyên

Thời gian: 02 ngày, từ 8h00’ ngày 25/4/2016 đến 17h00’ ngày 26/4/2016.

Địa điểm: Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza, Khu du lịch Hồ Núi Cốc.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

* Tham quan du lịch

 Thời gian: Từ 14h00’ ngày 25/4/2016 đến 17h00’ ngày 26/4/2016.

Địa điểm: Tham quan các dịch vụ vui chơi, giải trí trong Khu du lịch Hồ Núi Cốc, các khu, điểm du lịch tỉnh Thái Nguyên: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biêt ATK Định Hóa, Không gian Văn hóa Trà – Làng nghề chè truyền thống Tân Cương và Khu Bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải (đại biểu các tỉnh đăng ký chương trình tham quan với Ban tổ chức).

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

III. Thành phần đại biểu: Dự kiến từ 300 đến 350 đại biểu, gồm:

1. Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam và các cơ quan thuộc Tổng cục Du lịch.

2. Đại biểu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong vùng Việt Bắc, trong mối liên kết phát triển du lịch vùng, khu vực và trong khối thi đua cụm và một số tỉnh vùng Bắc bộ. (gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ninh, tp Hồ Chí Minh.

3. Đại biểu đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc, các tỉnh trong mối liên kết phát triển du lịch vùng, khu vực, các công ty Lữ hành của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang và một số tỉnh vùng Bắc bộ.

4. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên

- Thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh.

-  Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch, các xã, đơn vị lân cận trong Khu du lịch Hồ Núi Cốc.

- Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Thái Nguyên.

III. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch đã giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.

2. Nguồn kinh phí xã hội hóa.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch, xây dựng chương trình, kịch bản tại lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả;

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền: trên bản tin, website của ngành; bằng các băng rôn, khẩu hiệu, pano; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…;

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu về dự khai mạc Mùa du lịch;

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các khủ, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công các hoạt dộng tham quan du lịch phục vụ chu đáo đại biểu và du khách về dự khai mạc Mùa du lịch;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho chương trình khai mạc mùa du lịch: Phát hành giấy mời, trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu, dự thảo bài phát biểu cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch.

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu triển kkhai thực hiện kế hoạch, phát hành giấy mời, đón tiếp đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố; bố trí chỗ ngồi, biển tên đại biểu.

3. Sở Tài chính: Căn cứ quy định hiện hành, thẩm định dự toán, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Công an tỉnh: Có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra các hoạt động Khai mạc Mùa du lịch.

5. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Có phương án đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nơi diễn ra các hoạt động Khai mạc Mùa du lịch.

6. Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Thái Nguyên: Tổ chức tuyen truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin về các hoạt động khai mạc Mùa du lịch.

7. Điện lực tỉnh: Có phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ các hoạt động Khai mạc Mùa du lịch.

8. Sở Y tế:

- Có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa điểm diễn ra hoạt động.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, cứ cán bộ y tế, trực cứu thương để phục vụ đại biểu và du khách về dự Khai mạc Mùa du lịch.

9. Ban quản lí Khu du lịch Hồ Núi Cốc và Ban quản lí khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Định Hóa: Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức, các nhân hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hienj tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp; tại các điểm tham quan chuẩn bị hướng dẫn, thuyết minh viên phục vụ khách du lịch chu đáo, thân thiện tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến với Thái Nguyên.

10. Hiệp hội Du lịch tỉnh:

- Vận động các doanh nghiệp, hội viên tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu  các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền quảng bá về du lịch Thái Nguyên.

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị hội viên hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực hưởng ứng tham gia, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, dịch vụ ăn nghỉ, lưu trú phục vụ đại biểu, du khách về dự Lễ Khai mạc Mùa Du lịch .

11. Đề nghị Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất (sân khấu, địa điểm tổ chức giới thiệu văn hóa Trà, tổ chức Lễ khai mạc, trưng bày giới thiệu các sản phẩm, hình ảnh du lịch Thái Nguyên);

- Chuẩn bị tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất kĩ thuật, chất lượng các dịch vụ ăn, nghỉ, phương tiện tàu thuyền, thuyết minh viên phục vụ du khách về dự khai mạc Mùa du lịch.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, quản lí tốt các hoạt động du lịch, lễ hội trên địa bàn phục vụ du khách đến tham quan trong thời gian diễn ra Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2016.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện thành phố, thị xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

                                                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký

 Trịnh Việt Hùng

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                         

 

Nguồn tin: thainguyentourism.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Du lịch Thái Nguyên - Khám phá và trải nghiệm

 Nói đến Thái Nguyên là nói đến những địa danh gắn liền với chiến tích lịch sử như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; Khu di tích quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; Khu di tích quốc gia 27/7. Không chỉ vậy, du lịch Thái Nguyên còn hấp dẫn du khách với...

Thăm dò ý kiến

Điểm du lịch nào của Thái Nguyên bạn thích nhất

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 14
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 13
 
  •   Hôm nay 2,996
  •   Tháng hiện tại 116,885
  •   Tổng lượt truy cập 14,226,720
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
0975 141 719
Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi