Thông tin mới cho Du khách
Thái Nguyên tham gia sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm 2024 tại Việt Nam

Thái Nguyên tham gia sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm 2024 tại Việt Nam

Nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, từ ngày 11 - 14/4/2024, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, Thái Nguyên đã tổ chức 02 gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch với chủ đề “Du lịch Thái Nguyên - Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc” tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM...

 Xem tiếp...

 
 

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá

Thứ tư - 30/10/2019 14:02
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá

Trên địa bàn tỉnh có 1 khu di tích Quốc gia đặc biệt, gồm 13 điểm di tích; 49 di tích Quốc gia; 205 di tích cấp tỉnh đã được lập hồ sơ khoa học xếp hạng theo đúng quy định của Luật di sản văn hoá.

 

 

Từ nhiều năm nay, công tác quản lý Nhà nước về di sảnvăn hoá trên địa bàn tỉnh ổn định, hiệu quả. Các di tích lịch sử - văn hoá ngoài phục vụ cho ngành du lịch khai thác phục vụ nhân dân, du khách, còn là một môi trường giáo dục, nhắc nhở các thế hệ về truyền thống lịch sử của dân tộc

1
NhãnĐoàn du khách chụp ảnh lưu niệm trước mái lán Tỉn Keo, xã Phú Đình (Định Hoá)

Để tuyên truyền, quảng bá về giá trị của hệ thống di tích lịch sử - văn hoá đến bạn bè trong nước, quốc tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức các hoạt động có gắn liền với quảng bá di sản, như: Tổ chức vinh danh, ca ngợi giá trị truyền thống lịch sử, cảnh đẹp của di tích tại các buổi Lễ đón Bằng xếp hạng di tích tại địa phương; tổ chức khai mạc Mùa Du lịch tại điểm di tích để quảng bá, giới thiệu điểm đến; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa các chương trình thực tế ngoại khóa của học sinh tại di tích lịch sử trên địa bàn. Đặc biệt trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên là thành viên tham gia chương trình “Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc”, đây là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh dựa trên nền tảng thế mạnh về di tích lịch sử, cách mạng và di tích danh thắng.

Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền quảng bá sâu rộng các văn bản Luật, dưới Luật như: Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchvà của tỉnh có liên quan tới di sản văn hoáđến các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng nhân dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, như: Hội nghị, hội thảo; tập huấn chuyên môn, ban hành văn bản. Do đó công tác quản lý di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện có hiệu quả, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi thể, không ngừng hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

2
Khu di tích lịch sử hang Phượng Hoàng, Võ Nhai trung bình đón 3.000 lượt khách tham quan/ngày.

Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết: Trong thời gian từ năm 2016 đến hết năm 2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành 252 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý di sản văn hoá. Do các văn bản ban hànhsát với thực tiễn, nên có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao giữa cấp và ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Điển hình như các quyết định, kế hoạch về việc bổ sung danh mục di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý, bảo vệ, khai thác phát huy giá trị;Quyết định về việc kiện toàn hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc Tổ chức Hội thảo khoa học “Đại đội 915 Anh hùng chiến công và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”. Gần đây nhất là việc tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở: Quyết định này nhằm mục đích đánh giá hiện trạng, nhận diện, phân loại, lập danh mục, xác định số lượng di tích hiện có trên địa bàn tỉnh đến thời điểm kiểm kê, để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phục vụ phát triển văn hoá, du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong thời gian 3 năm gần đây, Sở đã lập hồ sơ khoa học, trình UBND tỉnh ban hành 40 quyết định xếp hạng đối với 40 di tích cấp tỉnh; báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng 6 di tích quốc gia. Sở cũng đã thẩm định, trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, phê duyệt 37 hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo đề nghị của các đơn vị, địa phương bằng các nguồn vốntừ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hiện Sở đang trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước theo trình tự luật định để xây dựng 3 quy hoạch liên quan đến quản lý, phát huy và bảo vệ di tích, gồm: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá gắn với phát triển du lịch đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong (T.X Phổ Yên); Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Núi Văn, Núi Võ (Đại Từ). Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lượclàm cơ sở quan trọng trong việc hoạch định chính sách quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

3
Du khách tham quan Khu di tích quốc gia, địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 hy sinh tại phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên)

Bà Trần Thị Nhiện, Trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hoá (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết: Từ năm 2016 đến hết năm 2018, tổng kinh phí các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đầu tư cho công tác tôn tạo di tích đạt khoảng 80 tỷ đồng, trong đó kinh phí ngân sách tỉnh (do Sở làm chủ đầu tư) đạt hơn 10 tỷ đồng; ngân sách Trung ương đạt 2,3 tỷ đồng; số còn lại là từ nguồn vốn huy động xã hội hoá và nguồn vốn hợp pháp khác. Nổi bật trong những năm gần đây, nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo xứng tầm với lịch sử được huy động từ nguồn xã hội hoá, như: Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng(T.P Thái Nguyên); Địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, xã Bình Thành (Định Hóa); Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Ông Nguyễn Văn Nương, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hoá cho biết: Hằng năm Ban đều lập kế hoạch bảo tồn, phục hồi, tôn tạo di tích. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị tiến hành thực hiện theo đúng các trình tự quy định của Luật Di sản. Bình quân 1 năm, đơn vị được tỉnh cấp 2 tỷ đồng để chi cho công việc này. Tuy không đáng kể so với thực trạng xuống cấp của di tích, nhưng bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của nhân dân, du khách về nguồn.

Liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, ông Đào Quang Thành, Chánh Thanh tra Sở cho biết: Để các di sản văn hoá được quản lý, khai thác đúng mục đích, Thanh tra ngành thường xuyên tăng cường các hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, không để sai phạm xảy ra trầm trọng làm ảnh hưởng đến di tích... Được các cấp, các ngành và mọi người dân cùng vào cuộc, nên các di tích lịch sử - văn hoá, dù bị xuống cấp và kinh phí tu bổ, tôn tạo hạn hẹp nhưng hầu hết đều phát huy được giá trị thông qua hoạt động tham quan, nghiên cứu, học tập, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.

Phạm Ngọc Chuẩn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Du lịch Thái Nguyên - Khám phá và trải nghiệm

 Nói đến Thái Nguyên là nói đến những địa danh gắn liền với chiến tích lịch sử như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; Khu di tích quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; Khu di tích quốc gia 27/7. Không chỉ vậy, du lịch Thái Nguyên còn hấp dẫn du khách với...

Thăm dò ý kiến

Đến Thái Nguyên, bạn quan tâm điều gì nhất

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 33
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 28
 
  •   Hôm nay 3,056
  •   Tháng hiện tại 133,382
  •   Tổng lượt truy cập 15,402,809
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
0975 141 719
Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi