Thông tin mới cho Du khách
Thái Nguyên tham gia sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm 2024 tại Việt Nam

Thái Nguyên tham gia sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm 2024 tại Việt Nam

Nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, từ ngày 11 - 14/4/2024, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, Thái Nguyên đã tổ chức 02 gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch với chủ đề “Du lịch Thái Nguyên - Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc” tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM...

 Xem tiếp...

 
 

Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”

Thứ hai - 15/01/2018 11:52
Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”

Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu hình ảnh đẹp về miền đất và con người Vĩnh Phúc đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc đến với du khách trong nước và quốc tế. Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Vĩnh Phúc, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế. Đây là một trong các hoạt động thiết thực của tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng năm du lịch quốc gia – Quảng Ninh 2018.

Toàn cảnh dãy núi Tam Đảo 

 

KẾ HOẠCH  Phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020;

Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu hình ảnh đẹp về miền đất và con người Vĩnh Phúc đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Lựa chọn các bức ảnh đẹp về du lịch Vĩnh Phúc, nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch Vĩnh Phúc phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Vĩnh Phúc, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.

- Đây là một trong các hoạt động thiết thực của tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng năm du lịch quốc gia – Quảng Ninh 2018.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh biết để sáng tác và tham dự; tổ chức chấm ảnh phải thật sự khách quan, trung thực.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”.

2. Thời gian tổ chức:

- Phát động cuộc thi: Tháng 2/2018.

- Thời gian tiếp nhận ảnh dự thi: Đến hết ngày 20/8/2018.

- Chấm ảnh dự thi: Cuối tháng 8/2018.

- Tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm: Tháng 9/2018.

3. Đối tượng dự thi:

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

4. Tác phẩm dự thi:

- Nội dung tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc”  phải phản ánh được những yếu tố sau:

+ Hình ảnh các điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa Vĩnh Phúc.

+ Những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực của người dân; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch.

+ Những công trình lịch sử – văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các hình thức văn hóa,văn nghệ dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

(Hình ảnh của các tác phẩm dự thi phải được chụp tại tỉnh Vĩnh Phúc)

5. Thể lệ cuộc thi: Ban Tổ chức ban hành riêng.

6. Kinh phí  tổ chức:

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch và kinh phí hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc năm 2018.

7. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Trưởng Ban Tổ chức: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phó trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

- Các thành viên: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc.

8. Ban Giám khảo Cuộc thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

* Giao Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tổ chức thực hiện:

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các nội dung liên quan tổ chức cuộc thi.

- Dự trù kinh phí tổ chức phát động cuộc thi, chấm thi, tổng kết và trao giải.

- Tổ chức phát động và tổng kết cuộc thi.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi: Tổ chức các cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; tiếp nhận các tác phẩm dự thi; in giấy chứng nhận cho tác giả đạt giải; báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi; hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán các chi phí tổ chức cuộc thi.

- Thông báo cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

- Tổ chức đăng tải các tác phẩm ảnh dự thi có chất lượng trên các phương tiện thông tin do đơn vị quản lý.

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc:

- Dự trù kinh phí tổ chức triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” tại buổi tổng kết, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán liên quan đến tổ chức triển lãm ảnh.

- Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và đóng góp ý kiến chuyên môn về nội dung của cuộc thi.

- Mời Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam là cơ quan chuyên môn bảo trợ cho cuộc thi và tham gia Ban Giám khảo cuộc thi.

- Mời các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia lễ phát động và tổng kết cuộc thi.

- Tổ chức triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” tại buổi tổng kết.

- Tổ chức thông báo, vận động, tuyên truyền các nội dung, thể lệ cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi.

- Tổ chức đăng tải các tác phẩm ảnh dự thi có chất lượng trên các phương tiện thông tin do đơn vị quản lý.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả kế hoạch đề ra./.

 

TM. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Thanh

TM. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Dương Quang Ứng

 

    

 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Du lịch Thái Nguyên - Khám phá và trải nghiệm

 Nói đến Thái Nguyên là nói đến những địa danh gắn liền với chiến tích lịch sử như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; Khu di tích quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; Khu di tích quốc gia 27/7. Không chỉ vậy, du lịch Thái Nguyên còn hấp dẫn du khách với...

Thăm dò ý kiến

Điểm du lịch nào của Thái Nguyên bạn thích nhất

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 10
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 9
 
  •   Hôm nay 3,150
  •   Tháng hiện tại 94,490
  •   Tổng lượt truy cập 15,531,758
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
0975 141 719
Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi