Loại văn bản:
Cơ quan:
Hình thức:
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
từ đến

Văn bản hành chính: 39/KH-UBND

39/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 22/04/2015

Đăng cai tổ chức Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên

Người ký duyệt: Ma Thị Nguyệt Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND tỉnh Thái Nguyên
Đơn vị / phòng ban: Văn bản CĐ điều hành Lĩnh vực: Văn hóa
Nội dung chi tiết

TÓM TẮT NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Căn cứ các Quyết định: số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020; số 858/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2015 về việc tổ chức Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 451/TTr-SVHTTDL ngày 09/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015 như sau:

A.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sỹ, diễn viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình lao động, tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật, khuyến khích các đơn vị xây dựng những tác phẩm đạt chất lượng cao phục vụ nhân dân.

- Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Đồng thời khẳng định quá trình xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa, văn nghệ tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

- Thông qua việc đăng cai tổ chức Cuộc thi nhằm quảng bá, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, về mảnh đất, con người, du lịch tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh bạn; tạo điều kiện để các đoàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương, góp phần xây dựng và phát triển lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp nói riêng và sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch nói chung, đáp ứng nhu cầu và hưởng thụ về văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân.

- Công tác tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

B. NỘI DUNG

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

1. Thời gian: Từ ngày 21/5 - đến hết ngày 27/5/2015.

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên

3. Thành phần tham gia: Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc. Dự kiến : 25 đoàn, mỗi đoàn từ 40 – 60 diễn viên.

II. Nội dung và lịch hoạt động cụ thể

1. Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi

- Thời gian: 8h00 ngày 21/5/2015

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

 2. Diễu hành cổ động

- Các đoàn tham gia diễu hành đường phố tại các trục đường chính trong địa bàn thành phố Thái Nguyên (dự kiến sẽ có 25 xe tham gia diễu hành).

- Thời gian: 13h00 ngày 21/5/2015

- Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên

- Lộ trình diều hành: Xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp – đường Đội Cấn – đường Hoàng Văn Thụ - ngã tư Đồng Quang – đường Lương Ngọc Quyến – Ngã ba Bắc Nam - đường Quốc lộ 3 cũ – rẽ sang đường tròn Gang Thép – đường Cách mạng Tháng Tám – đường tròn Trung tâm – Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

3. Khai mạc Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015

- Thời gian: 20h00 ngày 21/5/2015

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình được Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ VHTTDL truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV.

4. Biểu diễn ở cơ sở

Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ bố trí 05 đoàn đi biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện, thị xã trong tỉnh. (có lịch chi tiết)

5. Từ ngày 22/5 đến ngày 27/5/2015

- Thời gian biểu diễn: Sáng từ 9h00 đến 11h30

                                  Tối: từ 20h00 đến 22h30

Hằng ngày các đoàn biểu diễn theo thứ tự bốc thăm của Ban Tổ chức sắp xếp.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên

6. Bế mạc Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015

- Thời gian: 20h00 ngày 27/5/2015

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần khách mời

1. Đại biểu Trung ương

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Vụ Văn hóa dân tộc.

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của Trung ương.

2. Đại biểu các tỉnh

- Lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh có Đoàn Nghệ thuật tham gia Cuộc thi.

2. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trường học.

- Uỷ ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố, thị xã.

- Phóng viên Báo, Đài TW (thường trú) và địa phương.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (là cơ quan thường trực)

- Căn cứ kế hoạch đăng cai tổ chức Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2015 của UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện để Cuộc thi diễn ra thành công.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết… phục vụ tổ chức Cuộc thi.

- Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm tổ chức, chỉnh trang sạch, đẹp, đảm bảo cơ sở vật chất nơi diễn ra Cuộc thi.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Công an tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch diễu hành, cổ động bằng xe ô tô của các đơn vị tham gia Cuộc thi; phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị công tác tổ chức và triển khai các nội dung theo nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, đón tiếp đại biểu Trung ương, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đoàn tham gia Cuộc thi.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các Đoàn Nghệ thuật, phòng chức năng Cục Nghệ thuật biểu diễn, các đơn vị, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

- Hướng dẫn, giới thiệu cho các Đoàn dự thi thăm quan các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để các Đoàn Nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ nhân dân đạt hiệu quả, chất lượng cao.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Thái Nguyên có kế hoạch huy động lực lượng đến dự, động viên, cổ vũ cho các Đoàn tham gia Cuộc thi.

- Tổng hợp dự toán kinh phí cho công tác tổ chức đăng cai Cuộc thi, gửi Sở Tài chỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu giúp UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen cho các Đoàn Nghệ thuật, phòng chức năng của Cục Nghệ thuật biểu diễn và một số cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

- Hướng dẫn và tổ chức nghi lễ công bố, trao các Quyết định khen thưởng tại buổi bế mạc Cuộc thi.

3. Công ty Điện lực Thái Nguyên

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ Cuộc thi ( tại Trung tâm Văn hóa tỉnh) và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các huyện, thị xã theo kế hoạch đảm bảo liên tục, an toàn và ổn định; có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện.

4. Sở Y Tế

- Có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những ngày diễn ra Cuộc thi.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, cán bộ, các Đoàn nghệ thuật trong thời gian diễn ra Cuộc thi.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Huy động lực lượng là cán bộ, học sinh đến dự, động viên, cổ vũ cho các Đoàn tham gia Cuộc thi (không huy động lực lượng học sinh vào buổi tối).

6. Công an tỉnh

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh và tại nơi diễn ra Cuộc thi và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật (gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, TP Thái Nguyên và các điểm Đoàn đến biểu diễn tại các huyện, thị xã) trong thời gian trước, trong và sau Cuộc thi.

- Có phương án bố trí xe cảnh sát dẫn đường đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành tuyên truyền tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố.

7. Sở Tài chính

Căn cứ các quy định hiện hành, thẩm định kinh phí phục vụ Cuộc thi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Thái Nguyên; Trung tâm thông tin điện tử tỉnh

- Xây dựng tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động của Cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi tới đông đảo quần chúng nhân dân biết, tham gia, hưởng ứng, cổ vũ động viên các Đoàn tham dự.

* Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Tổ chức tiếp sóng buổi khai mạc và bế mạc của chương trình

- Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, bố trí màn hình rộng ở sân Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ nhân dân.

9. UBND thành phố Thái Nguyên

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh, môi trường đô thị; đảm bảo thành phố xanh, sạch, đẹp; đặc biệt tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh trong những ngày diễn ra Cuộc thi.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huy động lực lượng đến xem, động viên, cổ vũ cho các Đoàn tham gia Cuộc thi.

10. UBND các huyện, thị xã

 - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện (địa điểm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, huy động lực lượng, đảm bảo an ninh, trật tự, y tế…) để các Đoàn Nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn các huyện đạt hiệu quả, an toàn và có chất lượng cao.

- Tổ chức đón Đoàn Nghệ thuật của các tỉnh bạn về biểu diễn chu đáo, an toàn, hiệu quả.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến xem và cổ vũ cho Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch đăng cai tổ chức Cuộc thi ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực phía Bắc năm 2015, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động và phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung, tổ chức thực hiện khoa học, đạt hiệu quả cao nhất./. 

Du lịch Thái Nguyên những điều cần khám phá.

    Thái Nguyên là một tỉnh trung du Bắc bộ, với diện tích tự nhiên 3.562,82 km2, tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực Việt Bắc nói riêng và vùng trung du miền núi Đông bắc nói chung. Tỉnh Thái Nguyên cũng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội giữa...

Thăm dò ý kiến

Điểm du lịch nào của Thái Nguyên bạn thích nhất

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 13
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 11
 
  •   Hôm nay 801
  •   Tháng hiện tại 107,858
  •   Tổng lượt truy cập 6,374,894
Hỗ trợ trực tuyến
thainguyentourism.vn
thainguyentourism.vn Hỗ trợ chính sách
1 0912239337
Đường dây nóng
Đường dây nóng Giờ Hành chính:
1 (0208) 3656 825
Hỗ trợ 24/24 h
Hỗ trợ 24/24 h Phó Giám đốc TT TTXTDL: Phạm Trần Trung Nghĩa
1 0917 301 181
Cẩm nang du lịch Thái Nguyên
Cơ sở dữ liệu Hướng dẫn viên
Kênh hình ảnh Du lịch Việt
Tổng cục Du lịch Việt Nam
Tạp Chí Du lịch Việt Nam
Fanpage Du lịch Việt Nam
Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL Thái Nguyên
Ấn phẩm Trà Việt
portal Thái Nguyên
Công Báo tỉnh Thái Nguyên
Tạp chí Trà Việt, số Đặc biệt

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2018

          Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 7 tỉnh trong Cụm thi đua miền núi phía Bắc. Đây là một trong những hoạt động thường niên được tỉnh Thái...

Để có một chuyến đi thực sự ấn tượng trong cuộc đời, hãy đến với Thái Nguyên, đến với chúng tôi