CỔNG DU LỊCH THÁI NGUYÊN

http://thainguyentourism.vn


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 4-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các đề án, quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn kịp thời các văn bản quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, các cơ sở kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngành quản lý được kịp thời xử lý, chấn chỉnh.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng sự kiện chính trị được tổ chức hiệu quả, an toàn. Sở và các phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Kết quả thi đua năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Nhì; hai cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen...

Phát huy thành tích đạt được, năm 2022, Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước trên lĩnh vực liên quan; triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính... Cùng với đó, Sở cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực của ngành; tổ chức Đại hội Thể thao tỉnh, tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tổ chức Festival trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 4 năm 2022; phát triển nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở...

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng Khen
 
của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

                                                                                                                              Thu Hà