CỔNG DU LỊCH THÁI NGUYÊN

http://thainguyentourism.vn


Ban hành Quyết định công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ban hành Quyết định công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ- TTg ngày 26-6-2019 về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 14 xã gồm: Xã An Khánh, Cù Vân, Văn Yên thuộc huyện Đại Từ; xã Khe Mo, Cây Thị, Hợp Tiến thuộc huyện Đồng Hỷ; xã Dương Thành, Lương Phú,  Tân Đức, Hà Châu, Thanh Ninh thuộc huyện Phú Bình; xã Vô Tranh, Yên Đổ thuộc huyện Phú Lương; xã Bình Sơn thuộc thành phố Sông Công là các xã An toàn khu và huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

 

Gốc đa trong cụm di tích đình – chùa Bá Vân, xã Bình Sơn đã được lựa chọn là địa điểm đặt hộp thư bí mật, nơi liên lạc của các chiến sĩ cách mạng trong Nhà tù Căng Bá Vân và Xứ ủy Bắc Kỳ, giai đoạn 1942-1944. Ảnh: Linh Lan
 

Đây không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân các vùng quê cách mạng anh hùng trên địa bàn tỉnh mà còn cả của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. /.

Tác giả: Trà Thu